bootstrap templates

Privacy Policy

mkb.CLOUDOFFICE (AVA Administratie- en Belastingadvieskantoor B.V.) 26-08-2018

Privacybeleid

mkb.CLOUDOFFICE hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. mkb.CLOUDOFFICE vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het bestellen van een brochure, het plaatsen van een sollicitatie, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het stellen van vragen/maken van opmerkingen of van een andere dienst binnen de website, kan het zijn dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken, dan wel dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat mkb.CLOUDOFFICE uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door mkb.CLOUDOFFICE in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie.

De website van mkb.CLOUDOFFICE genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de pagina’s op de website. mkb.CLOUDOFFICE houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina’s op de website de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website.

mkb.CLOUDOFFICE gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel dat u ermee beoogt. De persoonlijke gegevens worden door mkb.CLOUDOFFICE in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek.

mkb.CLOUDOFFICE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

mkb.CLOUDOFFICE kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door mkb.CLOUDOFFICE worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. mkb.CLOUDOFFICE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

mkb.CLOUDOFFICE behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Grant Thornton, dan kunt u contact opnemen via info@cloudoffice.nl.

Om de pagina te kunnen delen op Social Media of een reactie te kunnen plaatsen dient u additionele cookies te accepteren.